ورق گالوانيزه رنگی

معمولاً ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید شود.

ورق های رنگی در سقف سالن ها و کانکس مورد استفاده است.

ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای استاندارد یکسانی در تمام دنیا می باشد.

این استاندارد به نام رئال رنگ شناخته می شود، تقریبا بیش از ۱۶ رنگ متنوع ورق رنگی تولید می شود که عبارتند از:

سفید یخچالی - رال ۹۰۱۶ ، کرم - رال ۹۰۱۰ ، قرمز - رال ۳۰۰۰ ، قرمز گوجه ای - رال ۳۰۲۰ ، آبی نیسانی - رال ۵۰۱۵ ، آبی کاربنی - رال ۵۰۱۸ ، نارنجی - رال ۲۰۰۴ و رال ۲۰۰۳ ، زرد - رال ۱۰۲۳ ، زرد لیمویی - رال ۱۰۲۸ ، بنفش - رال ۴۰۰۵ ، سبز چمنی - رال ۶۰۲۴ ، سبز تیره - رال ۶۰ ۱۸ ، صورتی - رال ۴۰۰۳ ، قهوه ای رنگ سفال - رال ۸۰۰۴ ، قهوه ای سوخته