مدیران شرکت

اعضای هیات مدیره فولاد گستران هرمزگان

ردیف   نام و نام خانوادگی سمت
1 علیرضا جعفری آقای علیرضا جعفری
به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان
رئیس هیئت مدیره
2  مهدی احمدپور مبارکه آقای مهدی احمدپور مبارکه
به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین
نائب رئیس  هیئت مدیره
3  مهدی دانش آقای مهدی دانش
به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهارمحال 
عضو هیئت مدیره
4   ابراهیم دادخواه تهرانی آقای ابراهیم دادخواه تهرانی مدیر عامل