جلسه-مذاکره-و-تعآمل-مدیر-عامل-شرکت-فولادگستران-هرمزگان-با-مدير-كل-بانک-ملت-استان-هرمزگان
دوشنبه 17 آبان

جلسه مذاکره و تعآمل مدیر عامل شرکت...

گزارش جلسه مذاکره و تعآمل مدیر عامل شرکت فولادگستران هرمزگان با مدير كل بانک ملت استان هرمزگان در خصوص افزایش تعاملات بانکی و تقویت منابع مالی شرکت در...
برگزاری-هشتمین-جلسه-کمیته-راهبری-هلدینگ-آتیه-فولاد-نقش-جهان
یکشنبه 28 مهر

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری...

گزارش برگزاری هشتمین جلسه  کمیته راهبری هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور جناب آقای مهندس کفعمی  مدیر عامل محترم  هلدینگ آتیه فولاد ،  اعضاء محترم کمیته...
گردهمآیی-و-هم-افزایی-مدیران-عامل-محترم-شرکت-های-زیرمجموعه-هلدینگ-آتیه-فولاد-نقش-جهان
یکشنبه 28 مهر

گردهمآیی و هم افزایی مدیران عامل...

 گزارش گردهمآیی و هم افزایی مدیران عامل محترم شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور جناب آقای مهندس کفعمی مدیر عامل معزز ، جناب آقای مهندس...
بازدید-و-برگزاری-جلسه-در-شرکت-با-حضور-مدیر-عامل-محترم-هلدینگ-آتیه-فولاد-نقش-جهان
یکشنبه 02 دی

بازدید و برگزاری جلسه در شرکت با...

گزارش بازدید و برگزاری جلسه در شرکت فولادگستران هرمزگان با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان جناب آقای مهندس کفعمی و جناب آقای مهندس نقدی...