جلسه مذاکره و تعآمل مدیر عامل شرکت فولادگستران هرمزگان با مدير كل بانک ملت استان هرمزگان

گزارش جلسه مذاکره و تعآمل مدیر عامل شرکت فولادگستران هرمزگان با مدير كل بانک ملت استان هرمزگان در خصوص افزایش تعاملات بانکی و تقویت منابع مالی شرکت در تاریخ  ۱۷ آبان ماه به روایت تصویر :