برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

گزارش برگزاری هشتمین جلسه  کمیته راهبری هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور جناب آقای مهندس کفعمی  مدیر عامل محترم  هلدینگ آتیه فولاد ،  اعضاء محترم کمیته راهبری  و میهمانان جلسه : جناب آقای مهندس  ملکی  و  جناب آقای مهندس قائدی امروز شنبه مورخ 98/05/26 رأس ساعت  8/30 صبح  در محل شرکت  آتیه به روایت تصویر :

 کمیته راهبری هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

 کمیته راهبری هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان