گردهمآیی و هم افزایی مدیران عامل محترم شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

 گزارش گردهمآیی و هم افزایی مدیران عامل محترم شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور جناب آقای مهندس کفعمی مدیر عامل معزز ، جناب آقای مهندس مسلمی فر مشاور عالی محترم مدیر عامل و مدیران محترم ستادی هلدینگ درخصوص بررسی عملکرد 6  ماهه ابتدای سال 1398 شرکت های زیرمجموعه و درصد تحقق شاخص های اهداف ، ارائه گزارش اهداف کلان هلدینگ و توسعه های مورد نظر برای سال جاری  ، توصیه و انتظارات هلدینگ ، تحلیل و تبادل نظر وضعیت بازار فولاد ، استفاده از پیشنهادات و راهکارهای مؤثر حضار محترم جهت بهبود شرایط کسب و کار و  ارائه توضیحات درخصوص حسابرسی داخلی شرکت های زیرمجموعه در تاریخ چهارشنبه مورخ  98/07/17  به روایت تصویر:

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ  آتیه فولاد نقش جهان

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ  آتیه فولاد نقش جهان

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ  آتیه فولاد نقش جهان

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ  آتیه فولاد نقش جهان

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ  آتیه فولاد نقش جهان