جلسه با مديرعامل محترم بانك رفاه استان هرمزگان

 جلسه امروز چهارشنبه مورخ 96/08/24 مدیر عامل محترم فولاد گستران هرمزگان جناب اقای مهندس دادخواه با مديرعامل محترم بانک رفاه استان هرمزگان و اخذ اعتبار

جلسه